TERMENI şi CONDIŢII de UTILIZARE A PORTALULUI SEI şi a SITEURILOR MEC

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Folosirea portalului educaţional SEI şi a siteurilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării ("MEC"), denumite în continuare "Portal" sau "site MEC", presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul portalului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori". Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile de utilizare a Serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea Portalului.


DESCRIEREA SERVICIILOR

Portalul portal.edu.ro oferă Utilizatorilor, prin intermediul secţiunilor sale, servicii (denumite în continuare "Servicii") precum: o serie de mijloace de comunicare, informaţii şi ştiri referitoare la legislaţia din domeniul educaţiei din România, sistemul de învăţământ din România, problemele elevilor şi profesorilor, examene naţionale şi olimpiade, instruirea asistată de calculator, conţinut educaţional electronic multimedia, programul SEI de informatizare a învăţământului prin dotarea şcolilor cu platforme informatizate (calculatoare, software educaţional, servicii), proiecte desfăşurate în cadrul acestuia precum Admiterea în Licee şi Şcoli de Arte şi Meserii(ADLIC), Mişcarea personalului didactic (Titularizare), Examenul de Bacalaureat şi altele - denumite în continuare "Conţinut".

Serviciile, inclusiv orice actualizări, îmbunătăţiri, caracteristici noi, şi/sau adăugarea unor proprietăţi noi, intră sub incidenţa Termenilor şi Condiţiilor.


DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe Portal. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul Portalului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.


REGULI GENERALE

Administratorul Portalului declară următoarele:

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are obligaţia de a furniza informaţii reale şi corecte despre persoana sa atunci când aceste informaţii i se cer pentru crearea unui cont în cadrul Portalului. În cazul în care Administratorul are motive să suspecteze că aceste informaţii nu sunt reale, îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului respectiv la oricare dintre serviciile pe care le oferă.

Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul Portalului mesaje sau informaţii al căror conţinut: În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului Portalului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la Portal.

Restricţionarea poate însemna: Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.

De asemenea, Utilizatorul îşi asumă întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Portalului. Administratorul nu are nici o responsabilitate juridică faţă de informaţiile publicate sau transmise pe Internet de Utilizatorii acestui site.


UTILIZAREA ILEGALĂ sau INTERZISĂ

Ca o condiţie de utilizare a Serviciilor, Utilizatorii nu vor folosi Serviciile pentru orice scop care este ilegal sau interzis de aceşti termeni şi condiţii.

Utilizatorilor li se interzic următoarele acţiuni:

ACORD de CONFIDENŢIALITATE

În cazul serviciului de mesaje private de pe acest portal, portal.edu.ro înţelege să respecte faptul că mesageria privată este un proces privat între Utilizator şi destinatarul mesajelor. Administraţia portal.edu.ro va respecta caracterul privat al mesajelor personale ale utilizatorului, şi nu le va edita, modifica sau intercepta sub nici o formă. La cererea expresă a unor autorităţi ale Statului Roman (ce au competenţă în acest domeniu), portal.edu.ro îşi rezervă dreptul de a furniza acestora toate datele pe care le deţine cu privire la un anumit Utilizator precum şi la activităţile pe care acesta le-a desfăşurat prin intermediului site-ului.


DATELE UTILIZATORULUI de pe PORTAL şi ASPECTE LEGATE de SECURITATEA ACESTOR DATE

După completarea formularului de înregistrare pentru oricare dintre serviciile sale, Utilizatorul va primi un cont şi o parolă pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de e-mail şi a parolei asociate. De asemenea, Utilizatorul este în întregime responsabil de toate activităţile şi informaţiile care sunt transmise din contul care i-a fost alocat. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesării neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.


LIMITĂRI de ORDIN TEHNIC ale SERVICIILOR

Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile Portalului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.


RĂSPUNDEREA UTILIZATORILOR

Întreaga răspundere de orice natură pentru informaţiile care sunt publicate/transmise pe Internet de către Utilizator în contul sau de pe Portal, precum şi pentru consecinţele care pot apărea în urma acestor activităţi, aparţine în exclusivitate Utilizatorului.


ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. De asemenea, îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale către orice Utilizator, în cazul în care acesta a încălcat una dintre condiţiile menţionate mai sus. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.